Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym pochodzenia mineralnego, który posiada bardzo interesujące właściwości i określone zastosowanie. Jest ona materiałem, który jest nieszkodliwy dla ludzi i środowiska. Może być bezpiecznie używany na każdym etapie, czyli w produkcji, montażu i eksploatacji.

Jakie właściwości ma wełna mineralna?

Należy podkreślić, że wełna tego rodzaju posiada dość niski współczynnik przewodności cieplnej. Warto ponadto podkreślić, że wszystkie produkty wykonane z tego materiału są klasyfikowane jako niepalne. Oznacza to, że nie palą oraz nie wydzielają dymu. Według obliczeń wełna mineralna może służyć jako bariera ogniowa przez prawie 2 godziny, co często daje czas na ewakuację ludzi. Inne ważne parametry wełny mineralnej obejmują wysoką absorpcję dźwięku, elastyczność i wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz stabilność wymiarową. Podkreśla się również znaczną odporność biologiczną i chemiczną, jak również odporność na wodę.

Zastosowaniew termoizolacji

Stosowana jest ona w budownictwie jako wydajny izolator termiczny i akustyczny dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych, sufitów, podług i dachów płaskich. Obok pianki styropianowej, jest to najbardziej popularny materiał dźwiękoizolacyjny. Oprócz tego wełna mineralna jest także stosowana do uszczelniania trudno dostępnych ścian i sufitów lub połączeń kołnierzowych. Bardzo dobra plastyczność zapewnia szybkie i łatwe wypełnianie i uszczelnianie małych otworów i szczelin, co sprawia, że doskonale się ona nadaje do ochronny przed zimnem.

Źródło informacji: https://www.rockwool.pl